Echo's en screening

De echo's binnen onze praktijk worden gemaakt in Verloskundig Centrum de Poort in Leiden. Het voordeel van deze samenwerking is dat er kwalitatief hoogwaardige echo's verricht kunnen worden door zeer gespecialiseerde echoscopisten. VC de Poort is onderdeel van de LEO coöperatie

Er zijn bij gebruik van echografie in de zwangerschap geen schadelijke effecten bekend. Toch is het niet te garanderen dat tot nu toe onbekende, maar ongewenste effecten nooit zullen optreden. Internationale verenigingen raden daarom aan om echoscopie uitsluitend te verrichten als er sprake is van een indicatie. 
 

Het is goed om je te realiseren dat echo's nooit 100% garantie bieden op een gezond kindje en dat het in sommige gevallen juist kan zorgen voor gerustheid terwijl er toch iets blijkt te zijn met je kindje. In andere gevallen kan het zijn dat er afwijkingen worden gezien op de echo's die achteraf niet relevant zijn voor de gezondheid van je kindje of vanzelf weg zijn gegaan terwijl dit in de zwangerschap wel voor veel onrust kan zorgen en eventueel extra onnodige onderzoeken worden verricht. 

Vitaliteitsecho 


Een vitaliteitsecho is een echo vanaf 7-8 weken zwangerschap waarbij wordt gekeken of het hartje klopt. Deze echo kun je laten maken bij Verloskundig Centrum de Poort, bij Echospot of een ander pretechobureau. De echo wordt vergoed door de zorgverzekeraar als je hiervoor een medische indicatie hebt (bijvoorbeeld bloedverlies of een miskraam in de voorgeschiedenis). Je zal van ons horen of je indicatie hebt voor de vitaliteitsecho. Als je geen medische indicatie hebt kun je de echo op eigen kosten laten maken. De vitaliteitsecho zal meestal een inwendige (vaginale) echo zijn. Nadeel van een vroege echo is dat het je onnodig ongerust kan maken omdat je bijvoorbeeld nog minder ver zwanger bent en er nog geen hartactie te zien is, dan zal de echo 1-2 weken later herhaald moeten worden. De vroege echo kan daarentegen wel een vroege geruststelling zijn, met als kanttekening dat er in de weken na de echo alsnog een miskraam kan optreden.  

Termijnecho 


Als je je aanmeld bij ons in de praktijk kan je direct een afspraak maken voor de termijnecho (rond de 10-11 weken in de zwangerschap). Bij deze echo wordt de definitieve termijn bepaald door de foetus op te meten. Daarnaast wordt er gekeken of het hartje klopt en of het één of meerdere vruchtjes zijn. Als de echo plaatsvindt voor de 10 weken kan het zijn dat deze inwendig (vaginaal) gebeurd. Deze echo wordt vergoed door de zorgverzekering. 

Prenatale screening

Tijdens het intakegesprek bespreken we onderzoeken die je kan laten doen tijdens de zwangerschap als jullie dit wensen. Aan het begin van je zwangerschap kan je een screening laten verrichten naar down-, edwards- en patausyndroom. Bij 20 weken kun je een echo laten verrichten om lichamelijke afwijkingen op te sporen. 

Screening naar down-, edwards-, en patausyndroom. 


Er bestaan twee verschillende screeningen naar down-, edwards- en patausyndroom. De combinatietest en de NIPT (niet invasieve prenatale test). De combinatietest bestaat uit een bloedonderzoek en een echo-onderzoek van het kind. Het onderzoek kan tussen 9 en 14 weken zwangerschap. De combinatietest berekent hoe groot de kans is dat uw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. De NIPT bestaat uit een bloedonderzoek bij de zwangere, dit kan vanaf 11 weken. De NIPT ontdekt meer kinderen met down-, edwards -en patausyndroom en de uitslag klopt vaker dan de uitslag van de combinatietest. De screeningen geven allebei geen zekerheid maar bij een gunstige uitslag is er geen vervolgonderzoek nodig. Bij een ongunstige uitslag kan je kiezen voor verder vervolgonderzoek. Meer informatie over de onderzoeken en de verschillende syndromen vind je hier.

20 weken echo


Naast bovenstaande testen kunnen jullie ook kiezen voor een SEO (structureel echografisch onderzoek). Deze echo wordt ook wel de 20 weken echo genoemd. Bij deze echo wordt er gekeken naar structurele (lichamelijke) afwijkingen van het ongeboren kind. De 20 weken echo is geen pretecho maar een medische echo. Mochten er afwijkingen gevonden worden zal dit altijd direct met jullie worden besproken en krijgen jullie de mogelijkheid tot vervolgonderzoek. Meer informatie over het SEO vind je hier

Overige echo's

In het tweede of derde trimester van de zwangerschap kan het zijn dat er een indicatie is om nog een of meerdere echo's te laten verrichten. Dit kan bijvoorbeeld een groei- of liggingsecho zijn. Deze echo's zijn op indicatie van de verloskundige en worden vergoed door de zorgverzekering. Daarnaast is het tijdens de zwangerschap ook altijd mogelijk om een pretecho te laten verrichten bij een pretecho bureau op eigen kosten.